Gasoil de calefacció a domicili - SECSA

Gasoil de calefacció a domicili - SECSA

Venda i distribució de combustibles derivats del petroli

Empresa familiar d e combustibles constituida l’any 1990

SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS CASTELLAR, S.A. (S.E.C.S.A.) es va constituir l'any 1.990 com a mercantil dedicada a la venda i distribució de combustibles derivats del petroli. Tot i això, ja des de l’any 1.977 aquesta activitat es venia duent a terme per part dels seus fundadors, a títol personal. Es tracta, d'una empresa fonamentalment familiar, amb una llarga trajectòria i especialització i que avui dia és explotada per part dels successors dels seus fundadors.

Àmbit d’actuació

Des de els seus inicis, i per tal de donar un servei acurat al client, l'empresa ha centrat la seva activitat a la comarca del Vallès, centralitzant la seva activitat i seu social a Castellar del Vallès, i des d'allà, donant servei a la zona. I així donar un servei de qualitat al client, evitant demores i amb una especial atenció a les urgències.


S.E.C.S.A. per oferir qualitat i seguretat als clients, treballa amb els productes TEQUIL (Gestió integrada d'additius i biocides per hidrocarburs d'última generació), de l'empresa INTEMAN, S.A.


Tots els gasoils estan tractats amb el producte TEQUIL Bacteroil per a garantir un bon estat dels carburants als dipòsit.


Trimestralment es realitzen controls en els dipòsits de gasoil, revisant que no hi hagi ni llots ni aigua al fons dels dipòsits i prenen mostres de gasoil de tots els dipòsits enviant-les a Laboratoris Inteman per a realitzar anàlisis microbiològics.


Aquests anàlisis estan a disposició dels clients per a garantir la qualitat dels gasoils.

Cuba de combustible - Gasoil a domicili - SECSA

A

Automoció i Vaixells

A additivat

TEQUIL GDF Diesel, millora la combustió i evita que es degradi.

B

Calefacció, Maquinària Agricola, Maquinària d’obres, Generadors ...

C

Calefacció i maquinària de producció de calor

Els nostres serveis

Productes i serveis de máxima qualitat

Instal·lacions i mitjans materials i personals pròpis i aliens al servei de l’activitat

Projecte detallat del subministrament

Comanda ordinària.Des de la recepció de la comanda (telèfon, fax o e-mail), el termini màxim de servei és de 24 hores.

Comanda urgent.Des de la recepció de la comanda (telèfon urgències), el termini màxim de servei és de 2 hores.

Comanda programada. Servei en la data senyalada pel client, i amb la periodicitat acordada.

Comunicació i gestió d’imprevistos

Existeix un canal directe de comunicació d'incidències entre proveïdors i gerència, i entre aquests i el personal propi i aliè i un programa de gestió dels mateixos.

Les comandes es gestionen de mode telemàtic, i la gestió del servei amb els proveïdors es fa diàriament com a mecanisme de gestió d'estocs i comandes. Les comunicacions es fan per telèfon i/o correu electrònic, sense perjudici de les reunions periòdiques.

Programa de prevenció d’incidències

El programa de prevenció d'incidències de l'empresa preveu aquelles incidències que han sorgit en el passat i la seva solució òptima, en el termini més breu possible. En aquest sentit, qualsevol incidència és posada immediatament en coneixement de gerència, i és aquesta comunicació directa el que permet obtenir una solució ràpida i òptima.

Sistema d’aplicació de mesures de seguretat

Tots els elements utilitzats en el desenvolupament de l'activitat compleixen estrictament amb les mesures de seguretat legalment aplicables. Es té especial cura en el manteniment i revisió dels elements utilitzats per l'activitat així com en la prevenció de riscos laborals associats a aquesta.

Serveis oferts

S.E.C.S.A. ofereix als seus clients la venda i distribució de combustibles derivats del petroli, en especial gasoil garantint, en tot moment la màxima qualitat tant del producte com del servei ofert. Gaudeix de tots els permisos i instal·lacions necessàries per dur a terme la seva activitat.

En la prestació del servei s'adapta a les necessitats del client i dóna servei en un màxim de 24 hores a la data de la comanda.

Les comandes es poden cursar per telèfon, fax, correu electrònic i/o www.secsa.cat. Tots els subministraments generaran una nota de lliurament o albarà en base al qual es genera la corresponent factura. Cada factura detalla la data del subministrament, els litres i el detall de preus.

A més, ofereix els següents serveis:

2 hores

Disposem d'un servei d'urgéncies 24h de dilluns a divendres, info@secsa.cat, que proporciona subministrament als seus clients en un termini màxim de dues hores des de la comanda.

Serveis Programats per empreses, estudi necessitats client

Amb la finalitat de donar cada dia un millor servei al client, S.E.C.S.A. ofereix als seus clients la formulació d'un estudi o estimació de les necessitats d'aquest i un programa i compromís de subministrament adequat a les mateixes.

En aquests termes ofereix la possibilitat d'un servei setmanal/quinzenal/mensual

programat, a conveniència del client en quant a la data de servei.

Aquest servei està sent molt ben valorat pels actuals clients de l'empresa donat que la previsió evita problemes de falta de subministrament i suposa, a més, un avantatge per al client, donat que el fraccionament del servei implica també el de la seva facturació.

Aquest servei programat permetria, a títol d'exemple, que el Client pogués gaudir d'un servei setmanal, cada divendres (o el dia triat pel client), de 5.000 litres de gasoil (o la quantitat que s'estimés) i un ajust en funció de les necessitats del client a mida que es vagi duent a terme el servei. De cada servei s'emetria la corresponent factura, que seria abonada en els terminis habituals.

Cubes de combustibles servei 24h - Gasoil a domicili - SECSA

Instal·lacions i mitjans materials i personals pròpis i aliens al servei de l’activitat

Material i personal pròpi i aliè al servei de l'activitat - Gasoil a domicili - SECSA

Projecte detallat del subministrament

Comanda ordinària
Des de la recepció de la comanda (telèfon, fax o e-mail), el termini màxim de servei és de 24 hores.

Comanda urgent
Des de la recepció de la comanda (telèfon urgències), el termini màxim de servei és de 2 hores.

Comanda programada
Servei en la data senyalada pel client, i amb la periodicitat acordada.

Projecte detallat del subministrament - Gasoil a domicili - SECSA

Comunicació i gestió d’imprevistos

Existeix un canal directe de comunicació d'incidències entre proveïdors i gerència, i entre aquests i el personal propi i aliè i un programa de gestió dels mateixos.

Les comandes es gestionen de mode telemàtic, i la gestió del servei amb els proveïdors es fa diàriament com a mecanisme de gestió d'estocs i comandes. Les comunicacions es fan per telèfon i/o correu electrònic, sense perjudici de les reunions periòdiques.

Programa de prevenció d’incidències

El programa de prevenció d'incidències de l'empresa preveu aquelles incidències que han sorgit en el passat i la seva solució òptima, en el termini més breu possible.

En aquest sentit, qualsevol incidència és posada immediatament en coneixement de gerència, i és aquesta comunicació directa el que permet obtenir una solució ràpida i òptima.

Sistema d’aplicació de mesures de seguretat

Tots els elements utilitzats en el desenvolupament de l'activitat compleixen estrictament amb les mesures de seguretat legalment aplicables.

Es té especial cura en el manteniment i revisió dels elements utilitzats per l'activitat així com en la prevenció de riscos laborals associats a aquesta.

Mesures de seguretat actualitzades - Gasoil a domicili - SECSA
Servei al client acurat - Gasoil a domicili - SECSA

Mesures per garantir el subministrament en el temps acordat

S.E.C.S.A. és titular de 4 dipòsits, amb una capacitat total de 100.000 litres que es troben ubicats a la seva seu social a Castellar del Vallès. Amb aquest estoc i el servei d'abastiment dels seus proveïdors es troba capacitada per dur a terme el subministrament en el temps acordat. L'empresa és titular, a més, de dos camió-cisterna, amb capacitat de 17.500 litres amb els que gestiona el subministrament i servei diari als clients. Als elements anteriors s'ha d'afegir que, a més, gaudeix del suport i col·laboració d’una empresa de Transports que realitza subministraments directes amb els seus camions-cisterna als clients de S.E.C.S.A. i que a requeriment d’ aquesta per necessitats del servei pot donar servei al Client.

Programa de qualitat i millora continua

Des de Gerència s'impulsen programes de qualitat i millora continua en la gestió de l'empresa i servei als clients.

Sistema de recollida de queixes i respostes

Qualsevol queixa pot ser remesa per telèfon, fax o e-mail a l’empresa. Dins del programa de qualitat i millora continua de l'empresa, es troba el compromís de la mateixa en donar una resposta i/o solució immediata a les queixes i/o suggeriments, com a màxim en 48 hores.

2h.

Disposem d'un servei d'urgéncies 24h de dilluns a divendres, info@secsa.cat, que proporciona subministrament als seus clients en un termini màxim de dues hores des de la comanda.

Fes la teva comanda on-line!

Omple aquest formulari per realitzar la teva comanda online

C/ de la Noguera, 26 08211 Castellar del Vallès

Per més informació contacte amb nosaltres